Flash设计/开发工资福利•薪酬待遇分析报告

Flash设计/开发薪酬概况

 • ¥13750
 • 该数据为近两年4份相关数据平均值
 • 查看所有年份数据
 • 立即查看

薪酬分布图

[{name: '2k-3k', value: '34' },{name: '3k-4k', value: '25' },{name: '5k-6k', value: '21' },{name: '4k-5k', value: '20' },{name: '10k以上', value: '18' },{name: '6k-7k', value: '14' },{name: '7k-8k', value: '11' },{name: '8k-9k', value: '6' },{name: '1k-2k', value: '5' },{name: '9k-10k', value: '2' }]
 • 区间 占比
 • 1 2k-3k 21%
 • 2 3k-4k 15%
 • 3 5k-6k 13%
 • 4 4k-5k 12%
 • 5 10k以上 11%
 • 6 6k-7k 8%
 • 7 7k-8k 7%
 • 8 8k-9k 3%
 • 9 1k-2k 3%
 • 10 9k-10k 1%

Flash设计/开发平均工资历年变化趋势

[{name: '2019', group: 'Flash设计/开发', value: '7.9' },{name: '2020', group: 'Flash设计/开发', value: '7' },{name: '2021', group: 'Flash设计/开发', value: '21' },{name: '2022', group: 'Flash设计/开发', value: '6' }]
抱歉!数据正在收集中! ¥13750
暂无公司发布该职位 点击发布
点击发布   共有 155 网友分享该职位
 • 工作的用户,在 创奇动画 担任 FLASH设计师,工资:¥3200 2012.06.18
 • 工作的用户,在 天舟文化股份有限公司 担任 FLASH动画设计师,工资:¥3200 2012.06.19
 • 工作的用户,在 苏州宝将科技有限公司 担任 FLASH开发工程师,工资:¥6200 2013.06.17
 • 工作的用户,在 景德镇市开门子会所 担任 FLASH设计师,工资:¥1806 2014.02.13
 • 工作的用户,在 中国装饰 担任 FLASH设计师,工资:¥4700 2014.03.13
 • 工作的用户,在 昆山上正电子 担任 FLASH设计师,工资:¥4000 2014.03.30
 • 工作的用户,在 简伯特(大连) 担任 FLASH设计师,工资:¥2600 2015.03.23
 • 工作的用户,在 成都芯源(MPS) 担任 FLASH设计师,工资:¥7000 2018.04.03
 • 工作的用户,在 黑龙江北大荒农业股份有限公司 担任 FLASH设计师,工资:¥4000 2018.12.19
 • 工作的用户,在 ABB 担任 FLASH设计师,工资:¥10000 2019.05.20

Flash设计/开发职位地区竞争力分析

Flash设计/开发行业竞争力分析

 1. 1 网络游戏 ¥6540
 2. 2 计算机软件 ¥6007
 3. 3 互联网/电子商务 ¥4870
 4. 4 影视/媒体/艺术 ¥2661

数据显示:而Flash设计/开发在“网络游戏”行业工资最高,为¥6540。

Flash设计/开发五险一金缴纳情况

保险缴纳情况分布图

[{name: '社会保险', value: '100' },{name: '都没有', value: '13' },{name: '商业保险', value: '7' },{name: '不清楚', value: '4' }]
 • 保险 占比
 • 1 社会保险 80%
 • 2 都没有 10%
 • 3 商业保险 5%
 • 4 不清楚 3%

Flash设计/开发缴纳保险企业比例变化趋势

[{name: '2019', group: 'Flash设计/开发', value: '87' },{name: '2020', group: 'Flash设计/开发', value: '0' },{name: '2021', group: 'Flash设计/开发', value: '100' },{name: '2022', group: 'Flash设计/开发', value: '0' }]
说明:折线越向上代表缴纳保险的企业比例较高;反之,代表缴纳保险的企业比例较低。数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。

公积金缴纳情况分布图

[{name: '有', value: '80' },{name: '无', value: '32' },{name: '不清楚', value: '2' }]

 • 公积金 占比
 • 1 70%
 • 2 28%
 • 3 不清楚 1%

Flash设计/开发缴纳公积金企业比例变化趋势

[{name: '2019', group: 'Flash设计/开发', value: '75' },{name: '2020', group: 'Flash设计/开发', value: '0' },{name: '2021', group: 'Flash设计/开发', value: '100' },{name: '2022', group: 'Flash设计/开发', value: '0' }]
说明:折线越向上代表缴纳公积金的企业比例较高;反之,代表缴纳公积金的企业比例较低。数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。

Flash设计/开发就业形势分析

近两年Flash设计/开发招聘职位量变化趋势
[{name: '2022.01', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2022.02', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2022.03', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2022.04', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2022.05', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2022.06', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2022.07', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2022.08', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2022.09', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2022.10', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2022.11', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2022.12', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2023.01', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2023.02', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2023.03', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2023.04', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.016' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.015' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.049' },{name: '2023.05', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.013' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2023.06', group: 'Flash设计/开发', value: '0.042' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2023.07', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2023.08', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2023.09', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2023.10', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.033' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.033' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.033' },{name: '2023.11', group: 'Flash设计/开发', value: '0.033' }]
说明:曲线越向上代表市场需求量越大,就业情况越好。反之,代表该类职位需求量较少。该数据由各地招聘网站统计而来,可能因抓取系统稳定性等因素而致使数据偏离客观实情,仅供参考。

Flash设计/开发就业前景全国排名前十的城市

 1. 1 郑州 1
 2. 2 深圳 1
 3. 3 上海 1
 4. 4 杭州 1
 5. 5 大连 1

Flash设计/开发就业前景排名前十的行业

 1. 1 互联网/电子商务
 2. 2 计算机软件
 3. 3 网络游戏
 4. 4 影视/媒体/艺术
 5. 5 文字媒体/出版
 6. 6 教育/培训
 7. 7 公关/市场推广/会展
 8. 8 广告
 9. 9 教育
 10. 10 电子技术/半导体/集成电路

Flash设计/开发招聘待遇、招聘条件分布

工资情况

 • 10k以上 32%
 • 4k-5k 15%
 • 5k-6k 14%
 • 6k-7k 8%
 • 7k-8k 8%
 • 3k-4k 8%
 • 2k-3k 5%
 • 8k-9k 3%
 • 1k-2k 3%
 • 9k-10k 0%

经验要求

 • 1年 39%
 • 3年 37%
 • 2年 12%
 • 5年 5%
 • 4年 3%
 • 6年 0%
 • 7年 0%
 • 8年 0%
 • 9年 0%
 • 9年以上 0%

学历要求

 • 大专 73%
 • 本科 25%
 • 中专/高中 0%
 • 小学 0%
 • 初中 0%
 • 硕士 0%
 • 博士 0%
 • 博士后 0%

Flash设计/开发就业方式统计分析

[{name: '网上申请', value: '52' },{name: '校园招聘', value: '25' },{name: '社会招聘', value: '11' },{name: '亲友介绍', value: '10' },{name: '招聘会', value: '7' },{name: '内部推荐', value: '2' },{name: '猎头', value: '1' },{name: '通过关系', value: '0' }]
 • 就业方式 占比
 • 1 网上申请 48%
 • 2 校园招聘 23%
 • 3 社会招聘 10%
 • 4 亲友介绍 9%
 • 5 招聘会 6%
 • 6 内部推荐 1%
 • 7 猎头 0%
 • 8 通过关系 0%
[{name: '校园招聘', value: '23' },{name: '网上申请', value: '48' },{name: '招聘会', value: '6' },{name: '社会招聘', value: '10' },{name: '内部推荐', value: '1' },{name: '猎头', value: '0' },{name: '亲友介绍', value: '9' },{name: '通过关系', value: '0' }]

Flash设计/开发工作压力情况统计分析

 • 平均压力指数:
 • 9% 【非常大】
 • 11% 【偶尔大】
 • 42% 【正常】
 • 27% 【轻松】
 • 9% 【很轻松】
[{name: '国有企业', value: '64' },{name: '民营企业', value: '48' },{name: '外资企业', value: '0' },{name: '港澳台\n企业', value: '0' },{name: '合资企业', value: '0' },{name: '机关\n事业单位', value: '0' }]
说明:数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。数据显示:网友反映Flash设计/开发工作压力最大的是国有企业,最小是合资企业。

Flash设计/开发工作压力排名前十的城市

Flash设计/开发工作压力排名前十的行业

Flash设计/开发加班情况分析

 • 平均加班强度指数:
 • 43
 • 25% 【周六周日均加班】
 • 4% 【周六周日轮班】
 • 1% 【周六周日经常加班】
 • 29% 【周六周日偶尔加班】
 • 33% 【周六周日均不加班】
[{name: '国有企业', value: '46' },{name: '民营企业', value: '48' },{name: '外资企业', value: '0' },{name: '港澳台\n企业', value: '50' },{name: '合资企业', value: '0' },{name: '机关\n事业单位', value: '0' }]
说明:数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。数据显示:网友反映Flash设计/开发加班强度最大的是港澳台企业,最小是合资企业。

Flash设计/开发加班强度排名前十的城市

Flash设计/开发加班强度排名前十的行业

 1. 1 互联网/电子商务
 2. 2 影视/媒体/艺术
 3. 3 计算机软件
 4. 4 网络游戏

数据显示:网友反映Flash设计/开发加班强度最大的行业是互联网/电子商务,其次是影视/媒体/艺术。

Flash设计/开发工资满意度统计分析

 • 平均满意度:
 • 50
 • 17% 【非常满意】
 • 32% 【满意】
 • 35% 【一般】
 • 8% 【不满意】
 • 5% 【很不满意】
[{name: '2019', group: 'Flash设计/开发', value: '0' },{name: '2020', group: 'Flash设计/开发', value: '0' },{name: '2021', group: 'Flash设计/开发', value: '0' },{name: '2022', group: 'Flash设计/开发', value: '0' }]

Flash设计/开发工资满意度排名前十的城市

Flash设计/开发工资满意度排名前十的行业

 1. 1 影视/媒体/艺术
 2. 2 网络游戏
 3. 3 互联网/电子商务
 4. 4 计算机软件

数据显示:Flash设计/开发工资满意度最高的行业是影视/媒体/艺术,其次是网络游戏。

Flash设计/开发男女比例统计分析

Flash设计/开发女性比例排名前十的城市

Flash设计/开发女性比例排名前十的行业

数据显示:以上数据根据网友真人分享的数据统计而来,可能因为样本多少而出现偏差,仅供参考。

分享给好友:

相关职位工资待遇
职位名 平均工资

赞助商广告

最新薪酬分享
职位
企业名称
 1. 景观设计师济南园林集团景观设计有限公司
 2. 媒介蓝色光标
 3. cqc检验员江西司太立科技有限公司
 4. 工艺工程师诚瑞光学
 5. 亲子专家济南倍赋力教育咨询有限公司

网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 网站申明 | 付款方式

Copyright © 2012 job592.Com All rights reserved 592招聘网 版权所有

业务咨询专线:0592-3109968 传真:0592-3109967