CNC工程师工资福利•薪酬待遇分析报告

CNC工程师薪酬概况

 • ¥5076
 • 该数据为近两年223份相关数据平均值
 • 查看所有年份数据
 • 立即查看

薪酬分布图

[{name: '3k-4k', value: '1027' },{name: '2k-3k', value: '640' },{name: '4k-5k', value: '412' },{name: '5k-6k', value: '383' },{name: '1k-2k', value: '308' },{name: '6k-7k', value: '159' },{name: '7k-8k', value: '70' },{name: '8k-9k', value: '38' },{name: '9k-10k', value: '26' },{name: '10k以上', value: '26' }]
 • 区间 占比
 • 1 3k-4k 33%
 • 2 2k-3k 20%
 • 3 4k-5k 13%
 • 4 5k-6k 12%
 • 5 1k-2k 9%
 • 6 6k-7k 5%
 • 7 7k-8k 2%
 • 8 8k-9k 1%
 • 9 9k-10k 0%
 • 10 10k以上 0%

CNC工程师平均工资历年变化趋势

[{name: '2014', group: 'CNC工程师', value: '4.2' },{name: '2015', group: 'CNC工程师', value: '4.9' },{name: '2016', group: 'CNC工程师', value: '4.6' },{name: '2017', group: 'CNC工程师', value: '4.9' },{name: '2018', group: 'CNC工程师', value: '6.2' }]
抱歉!数据正在收集中! ¥5076
暂无公司发布该职位 点击发布
点击发布   共有 2283 网友分享该职位
 • 工作的用户,在 永得利科技有限公司 担任 CNC操作员,工资:¥1800 2012.05.08
 • 工作的用户,在 山东吉利变速器有限公司 担任 数控操作工,工资:¥2150 2012.05.17
 • 工作的用户,在 欧尼贝耐 担任 CNC操作员,工资:¥1800 2012.07.20
 • 工作的用户,在 贵州开磷集团 担任 数控操作工,工资:¥2500 2012.07.29
 • 工作的用户,在 西安四菱 担任 数控操作工,工资:¥1000 2012.09.03
 • 工作的用户,在 杭州杭万机械厂 担任 CNC操作员,工资:¥2800 2012.09.09
 • 工作的用户,在 六丰机械 担任 数控操作员,工资:¥1370 2012.11.08
 • 工作的用户,在 乘车678 担任 数控操作工,工资:¥5300 2012.11.20
 • 工作的用户,在 强盛电力设备 担任 数控操作工,工资:¥1400 2013.10.25
 • 工作的用户,在 江西江铃股份有限公司 担任 机加工质量工程师,工资:¥7000 2018.10.22

CNC工程师职位地区竞争力分析

CNC工程师行业竞争力分析

 1. 1 玩具 ¥4746
 2. 2 原材料和加工 ¥4291
 3. 3 家具/家电/工艺品/玩具 ¥4104
 4. 4 计算机硬件 ¥4037
 5. 5 汽车及零配件 ¥4023
 6. 6 通信/电信运营、增值服务 ¥3994
 7. 7 石油/化工/矿产 ¥3857
 8. 8 机械/设备/重工 ¥3802
 9. 9 计算机软件 ¥3727
 10. 10 其他行业 ¥3647

数据显示:而CNC工程师在“玩具”行业工资最高,为¥4746。

CNC工程师五险一金缴纳情况

保险缴纳情况分布图

[{name: '社会保险', value: '1304' },{name: '都没有', value: '233' },{name: '商业保险', value: '111' },{name: '不清楚', value: '107' }]
 • 保险 占比
 • 1 社会保险 74%
 • 2 都没有 13%
 • 3 商业保险 6%
 • 4 不清楚 6%

CNC工程师缴纳保险企业比例变化趋势

[{name: '2014', group: 'CNC工程师', value: '83' },{name: '2015', group: 'CNC工程师', value: '85' },{name: '2016', group: 'CNC工程师', value: '85' },{name: '2017', group: 'CNC工程师', value: '78' },{name: '2018', group: 'CNC工程师', value: '82' }]
说明:折线越向上代表缴纳保险的企业比例较高;反之,代表缴纳保险的企业比例较低。数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。

公积金缴纳情况分布图

[{name: '有', value: '813' },{name: '无', value: '813' },{name: '不清楚', value: '76' }]

 • 公积金 占比
 • 1 47%
 • 2 47%
 • 3 不清楚 4%

CNC工程师缴纳公积金企业比例变化趋势

[{name: '2014', group: 'CNC工程师', value: '49' },{name: '2015', group: 'CNC工程师', value: '50' },{name: '2016', group: 'CNC工程师', value: '50' },{name: '2017', group: 'CNC工程师', value: '41' },{name: '2018', group: 'CNC工程师', value: '66' }]
说明:折线越向上代表缴纳公积金的企业比例较高;反之,代表缴纳公积金的企业比例较低。数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。

CNC工程师就业形势分析

近两年CNC工程师招聘职位量变化趋势
[{name: '2017.01', group: 'CNC工程师', value: '1.774' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '1.62' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '1.963' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '1.93' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '1.982' },{name: '2017.02', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '6.035' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '7.517' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '6.009' },{name: '2017.03', group: 'CNC工程师', value: '4.123' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '5.611' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '5.671' },{name: '2017.04', group: 'CNC工程师', value: '4.482' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '2.951' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '3.264' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '4.18' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '3.789' },{name: '2017.05', group: 'CNC工程师', value: '11.614' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '13.015' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '8.999' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '14.093' },{name: '2017.06', group: 'CNC工程师', value: '14.749' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '12.684' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '15.37' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '17.409' },{name: '2017.07', group: 'CNC工程师', value: '16.821' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '13.907' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '8.873' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '14.564' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '14.805' },{name: '2017.08', group: 'CNC工程师', value: '14.546' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '11.261' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '8.157' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '8.173' },{name: '2017.09', group: 'CNC工程师', value: '7.668' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '8.877' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '9.351' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '8.571' },{name: '2017.10', group: 'CNC工程师', value: '8.552' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '7.575' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '7.703' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '7.987' },{name: '2017.11', group: 'CNC工程师', value: '7.083' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '6.969' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '7.218' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '7.605' },{name: '2017.12', group: 'CNC工程师', value: '7.644' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '6.837' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '7.372' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '3.479' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '3.433' },{name: '2018.01', group: 'CNC工程师', value: '3.195' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '3.045' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '3.262' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '3.253' },{name: '2018.02', group: 'CNC工程师', value: '3.352' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '4.747' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '4.729' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '2018.03', group: 'CNC工程师', value: '3.363' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '3.226' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '3.194' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '3.236' },{name: '2018.04', group: 'CNC工程师', value: '3.272' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '2.914' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '2.645' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '26.595' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '2018.05', group: 'CNC工程师', value: '2.618' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '2.671' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '2.671' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '2.564' },{name: '2018.06', group: 'CNC工程师', value: '3.435' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '3.83' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '1.323' },{name: '2018.07', group: 'CNC工程师', value: '1.759' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '3.524' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '2.369' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '3.442' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '4.317' },{name: '2018.08', group: 'CNC工程师', value: '10.23' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '10.946' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '10.934' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '12.778' },{name: '2018.09', group: 'CNC工程师', value: '13.442' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '11.81' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '12.659' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '13.072' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '11.905' },{name: '2018.10', group: 'CNC工程师', value: '19.102' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '12.529' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '10.95' },{name: '2018.11', group: 'CNC工程师', value: '11.539' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '10.815' }]
说明:曲线越向上代表市场需求量越大,就业情况越好。反之,代表该类职位需求量较少。该数据由各地招聘网站统计而来,可能因抓取系统稳定性等因素而致使数据偏离客观实情,仅供参考。

CNC工程师就业前景全国排名前十的城市

 1. 1 深圳 68
 2. 2 苏州 56
 3. 3 上海 52
 4. 4 无锡 21
 5. 5 东莞 19
 6. 6 宁波 19
 7. 7 广州 13
 8. 8 常州 9
 9. 9 南京 8
 10. 10 杭州 7

CNC工程师就业前景排名前十的行业

 1. 1 机械/设备/重工
 2. 2 汽车及零配件
 3. 3 仪器仪表/工业自动化
 4. 4 电子技术/半导体/集成电路
 5. 5 贸易/进出口
 6. 6 原材料和加工
 7. 7 建筑与工程
 8. 8 航天/航空
 9. 9 医疗设备/器械
 10. 10 通信/电信/网络设备

CNC工程师招聘待遇、招聘条件分布

工资情况

 • 4k-5k 21%
 • 5k-6k 19%
 • 3k-4k 14%
 • 6k-7k 11%
 • 7k-8k 10%
 • 10k以上 8%
 • 2k-3k 7%
 • 8k-9k 2%
 • 1k-2k 2%
 • 9k-10k 0%

经验要求

 • 3年 46%
 • 5年 24%
 • 2年 10%
 • 4年 8%
 • 9年以上 5%
 • 7年 3%
 • 8年 1%
 • 6年 0%
 • 9年 0%
 • 1年 0%

学历要求

 • 大专 76%
 • 本科 22%
 • 中专/高中 0%
 • 小学 0%
 • 初中 0%
 • 硕士 0%
 • 博士 0%
 • 博士后 0%

CNC工程师就业方式统计分析

[{name: '网上申请', value: '466' },{name: '社会招聘', value: '311' },{name: '亲友介绍', value: '292' },{name: '校园招聘', value: '286' },{name: '招聘会', value: '230' },{name: '内部推荐', value: '76' },{name: '通过关系', value: '35' },{name: '猎头', value: '15' }]
 • 就业方式 占比
 • 1 网上申请 27%
 • 2 社会招聘 18%
 • 3 亲友介绍 17%
 • 4 校园招聘 16%
 • 5 招聘会 13%
 • 6 内部推荐 4%
 • 7 通过关系 2%
 • 8 猎头 0%
[{name: '校园招聘', value: '16' },{name: '网上申请', value: '27' },{name: '招聘会', value: '13' },{name: '社会招聘', value: '18' },{name: '内部推荐', value: '4' },{name: '猎头', value: '0' },{name: '亲友介绍', value: '17' },{name: '通过关系', value: '2' }]

CNC工程师工作压力情况统计分析

 • 平均压力指数:
 • 6% 【非常大】
 • 11% 【偶尔大】
 • 40% 【正常】
 • 28% 【轻松】
 • 12% 【很轻松】
[{name: '国有企业', value: '66' },{name: '民营企业', value: '66' },{name: '外资企业', value: '66' },{name: '港澳台\n企业', value: '63' },{name: '合资企业', value: '90' },{name: '机关\n事业单位', value: '0' }]
说明:数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。数据显示:网友反映CNC工程师工作压力最大的是合资企业,最小是港澳台企业。

CNC工程师工作压力排名前十的城市

CNC工程师工作压力排名前十的行业

CNC工程师加班情况分析

 • 平均加班强度指数:
 • 69
 • 37% 【周六周日均加班】
 • 5% 【周六周日轮班】
 • 19% 【周六周日经常加班】
 • 21% 【周六周日偶尔加班】
 • 5% 【周六周日均不加班】
[{name: '国有企业', value: '73' },{name: '民营企业', value: '63' },{name: '外资企业', value: '54' },{name: '港澳台\n企业', value: '70' },{name: '合资企业', value: '100' },{name: '机关\n事业单位', value: '0' }]
说明:数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。数据显示:网友反映CNC工程师加班强度最大的是合资企业,最小是外资企业。

CNC工程师加班强度排名前十的城市

CNC工程师加班强度排名前十的行业

 1. 1 互联网/电子商务
 2. 2 多元化业务集团公司
 3. 3 家电
 4. 4 计算机软件
 5. 5 原材料和加工
 6. 6 通信/电信/网络设备
 7. 7 医疗设备/器械
 8. 8 贸易/进出口
 9. 9 计算机硬件
 10. 10 机械/设备/重工

数据显示:网友反映CNC工程师加班强度最大的行业是互联网/电子商务,其次是多元化业务集团公司。

CNC工程师工资满意度统计分析

 • 平均满意度:
 • 51
 • 13% 【非常满意】
 • 28% 【满意】
 • 47% 【一般】
 • 9% 【不满意】
 • 1% 【很不满意】
[{name: '2014', group: 'CNC工程师', value: '49' },{name: '2015', group: 'CNC工程师', value: '53' },{name: '2016', group: 'CNC工程师', value: '45' },{name: '2017', group: 'CNC工程师', value: '45' },{name: '2018', group: 'CNC工程师', value: '0' }]

CNC工程师工资满意度排名前十的城市

CNC工程师工资满意度排名前十的行业

 1. 1 家具/家电/工艺品/玩具
 2. 2 互联网/电子商务
 3. 3 家电
 4. 4 汽车及零配件
 5. 5 通信/电信/网络设备
 6. 6 仪器仪表/工业自动化
 7. 7 原材料和加工
 8. 8 批发/零售
 9. 9 电子技术/半导体/集成电路
 10. 10 机械/设备/重工

数据显示:CNC工程师工资满意度最高的行业是家具/家电/工艺品/玩具,其次是互联网/电子商务。

CNC工程师男女比例统计分析

CNC工程师女性比例排名前十的城市

CNC工程师女性比例排名前十的行业

数据显示:以上数据根据网友真人分享的数据统计而来,可能因为样本多少而出现偏差,仅供参考。

分享给好友:

职位预警

赞助商广告

最新薪酬分享
职位
企业名称
 1. 人事专员永辉超市
 2. 少儿英语老师芝加哥国际英语
 3. 销售工程师深圳市大族激光科技股份有限公司
 4. 工程师凯钿
 5. 教务中公教育福建分公司

网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 网站申明 | 付款方式

Copyright © 2012 job592.Com All rights reserved 592招聘网 版权所有

业务咨询专线:0592-3109968 传真:0592-3109967