CNC工程师工资福利•薪酬待遇分析报告

CNC工程师薪酬概况

 • ¥6327
 • 该数据为近两年759份相关数据平均值
 • 查看所有年份数据
 • 立即查看

薪酬分布图

[{name: '3k-4k', value: '1124' },{name: '2k-3k', value: '679' },{name: '5k-6k', value: '611' },{name: '4k-5k', value: '575' },{name: '1k-2k', value: '314' },{name: '6k-7k', value: '294' },{name: '7k-8k', value: '153' },{name: '8k-9k', value: '137' },{name: '9k-10k', value: '57' },{name: '10k以上', value: '76' }]
 • 区间 占比
 • 1 3k-4k 27%
 • 2 2k-3k 16%
 • 3 5k-6k 15%
 • 4 4k-5k 14%
 • 5 1k-2k 7%
 • 6 6k-7k 7%
 • 7 7k-8k 3%
 • 8 8k-9k 3%
 • 9 9k-10k 1%
 • 10 10k以上 1%

CNC工程师平均工资历年变化趋势

[{name: '2017', group: 'CNC工程师', value: '4.9' },{name: '2018', group: 'CNC工程师', value: '5.7' },{name: '2019', group: 'CNC工程师', value: '6' },{name: '2020', group: 'CNC工程师', value: '6.4' },{name: '2021', group: 'CNC工程师', value: '7.1' }]
抱歉!数据正在收集中! ¥6327
暂无公司发布该职位 点击发布
点击发布   共有 3264 网友分享该职位
 • 工作的用户,在 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 担任 cnc模具编程,工资:¥6000 2020.08.09
 • 工作的用户,在 苏州赛腾精密电子有限公司 担任 cnc助理工程师,工资:¥7500 2020.08.21
 • 工作的用户,在 陕西东方航空仪表有限责任公司 担任 cnc编程与工艺员,工资:¥5000 2020.11.04
 • 工作的用户,在 东风小康 担任 机加工程师,工资:¥2200 2015.04.02
 • 工作的用户,在 百得 担任 cnc/数控工程师,工资:¥8000 2021.05.08
 • 工作的用户,在 广州禾信分析仪器有限公司 担任 cnc/数控工程师,工资:¥12000 2021.06.23
 • 工作的用户,在 马尔精密量仪苏州有限公司 担任 cnc工艺工程师,工资:¥12000 2021.09.28
 • 工作的用户,在 北京万向新元科技股份有限公司 担任 cnc数控助理工程师,工资:¥8000 2021.10.06
 • 工作的用户,在 富士康(FOXCONN) 担任 cnc工程师,工资:¥4850 2015.01.20
 • 工作的用户,在 武汉华中数控股份有限公司 担任 数控设计,工资:¥9500 2015.01.19

CNC工程师职位地区竞争力分析

CNC工程师行业竞争力分析

 1. 1 电子技术/半导体/集成电路 ¥4940
 2. 2 玩具 ¥4746
 3. 3 原材料和加工 ¥4291
 4. 4 机械/设备/重工 ¥4150
 5. 5 家具/家电/工艺品/玩具 ¥4104
 6. 6 计算机硬件 ¥4037
 7. 7 汽车及零配件 ¥4023
 8. 8 仪器仪表/工业自动化 ¥4002
 9. 9 其他行业 ¥3996
 10. 10 通信/电信运营、增值服务 ¥3994

数据显示:而CNC工程师在“电子技术/半导体/集成电路”行业工资最高,为¥4940。

CNC工程师五险一金缴纳情况

保险缴纳情况分布图

[{name: '社会保险', value: '2115' },{name: '都没有', value: '306' },{name: '商业保险', value: '153' },{name: '不清楚', value: '153' }]
 • 保险 占比
 • 1 社会保险 77%
 • 2 都没有 11%
 • 3 商业保险 5%
 • 4 不清楚 5%

CNC工程师缴纳保险企业比例变化趋势

[{name: '2017', group: 'CNC工程师', value: '76' },{name: '2018', group: 'CNC工程师', value: '84' },{name: '2019', group: 'CNC工程师', value: '85' },{name: '2020', group: 'CNC工程师', value: '91' },{name: '2021', group: 'CNC工程师', value: '95' }]
说明:折线越向上代表缴纳保险的企业比例较高;反之,代表缴纳保险的企业比例较低。数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。

公积金缴纳情况分布图

[{name: '有', value: '1446' },{name: '无', value: '1102' },{name: '不清楚', value: '125' }]

 • 公积金 占比
 • 1 54%
 • 2 41%
 • 3 不清楚 4%

CNC工程师缴纳公积金企业比例变化趋势

[{name: '2017', group: 'CNC工程师', value: '43' },{name: '2018', group: 'CNC工程师', value: '60' },{name: '2019', group: 'CNC工程师', value: '60' },{name: '2020', group: 'CNC工程师', value: '76' },{name: '2021', group: 'CNC工程师', value: '72' }]
说明:折线越向上代表缴纳公积金的企业比例较高;反之,代表缴纳公积金的企业比例较低。数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。

CNC工程师就业形势分析

近两年CNC工程师招聘职位量变化趋势
[{name: '2020.01', group: 'CNC工程师', value: '9.065' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '8.552' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '8.613' },{name: '2020.02', group: 'CNC工程师', value: '7.416' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '7.662' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '8.674' },{name: '2020.03', group: 'CNC工程师', value: '8.915' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '10.084' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '11.416' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '10.788' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '10.017' },{name: '2020.04', group: 'CNC工程师', value: '9.25' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '10.761' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '9.727' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '10.648' },{name: '2020.05', group: 'CNC工程师', value: '10.53' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '11.295' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '9.441' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '7.342' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '4.681' },{name: '2020.06', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '2020.07', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '2020.08', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '2020.09', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '2020.10', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '2020.11', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '2020.12', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '2021.01', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '2021.02', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '2021.03', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '2021.04', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '2021.05', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '2021.06', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '2021.07', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '2021.08', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '2021.09', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '2021.10', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'CNC工程师', value: '0.0' }]
说明:曲线越向上代表市场需求量越大,就业情况越好。反之,代表该类职位需求量较少。该数据由各地招聘网站统计而来,可能因抓取系统稳定性等因素而致使数据偏离客观实情,仅供参考。

CNC工程师就业前景全国排名前十的城市

CNC工程师就业前景排名前十的行业

 1. 1 机械/设备/重工
 2. 2 汽车及零配件
 3. 3 仪器仪表/工业自动化
 4. 4 电子技术/半导体/集成电路
 5. 5 贸易/进出口
 6. 6 原材料和加工
 7. 7 航天/航空
 8. 8 建筑与工程
 9. 9 医疗设备/器械
 10. 10 计算机软件

CNC工程师招聘待遇、招聘条件分布

工资情况

 • 4k-5k 21%
 • 5k-6k 19%
 • 3k-4k 14%
 • 6k-7k 11%
 • 7k-8k 10%
 • 10k以上 8%
 • 2k-3k 7%
 • 8k-9k 3%
 • 1k-2k 2%
 • 9k-10k 0%

经验要求

 • 3年 50%
 • 5年 26%
 • 2年 7%
 • 4年 5%
 • 9年以上 5%
 • 7年 2%
 • 8年 1%
 • 6年 0%
 • 9年 0%
 • 1年 0%

学历要求

 • 大专 77%
 • 本科 22%
 • 中专/高中 0%
 • 小学 0%
 • 初中 0%
 • 硕士 0%
 • 博士 0%
 • 博士后 0%

CNC工程师就业方式统计分析

[{name: '网上申请', value: '468' },{name: '社会招聘', value: '314' },{name: '亲友介绍', value: '295' },{name: '校园招聘', value: '288' },{name: '招聘会', value: '231' },{name: '内部推荐', value: '77' },{name: '通过关系', value: '35' },{name: '猎头', value: '15' }]
 • 就业方式 占比
 • 1 网上申请 27%
 • 2 社会招聘 18%
 • 3 亲友介绍 17%
 • 4 校园招聘 16%
 • 5 招聘会 13%
 • 6 内部推荐 4%
 • 7 通过关系 2%
 • 8 猎头 0%
[{name: '校园招聘', value: '16' },{name: '网上申请', value: '27' },{name: '招聘会', value: '13' },{name: '社会招聘', value: '18' },{name: '内部推荐', value: '4' },{name: '猎头', value: '0' },{name: '亲友介绍', value: '17' },{name: '通过关系', value: '2' }]

CNC工程师工作压力情况统计分析

 • 平均压力指数:
 • 6% 【非常大】
 • 11% 【偶尔大】
 • 40% 【正常】
 • 28% 【轻松】
 • 12% 【很轻松】
[{name: '国有企业', value: '66' },{name: '民营企业', value: '65' },{name: '外资企业', value: '60' },{name: '港澳台\n企业', value: '63' },{name: '合资企业', value: '80' },{name: '机关\n事业单位', value: '0' }]
说明:数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。数据显示:网友反映CNC工程师工作压力最大的是合资企业,最小是外资企业。

CNC工程师工作压力排名前十的城市

CNC工程师工作压力排名前十的行业

CNC工程师加班情况分析

 • 平均加班强度指数:
 • 68
 • 36% 【周六周日均加班】
 • 5% 【周六周日轮班】
 • 19% 【周六周日经常加班】
 • 22% 【周六周日偶尔加班】
 • 7% 【周六周日均不加班】
[{name: '国有企业', value: '73' },{name: '民营企业', value: '61' },{name: '外资企业', value: '60' },{name: '港澳台\n企业', value: '70' },{name: '合资企业', value: '100' },{name: '机关\n事业单位', value: '0' }]
说明:数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。数据显示:网友反映CNC工程师加班强度最大的是合资企业,最小是外资企业。

CNC工程师加班强度排名前十的城市

CNC工程师加班强度排名前十的行业

 1. 1 互联网/电子商务
 2. 2 食品
 3. 3 多元化业务集团公司
 4. 4 家电
 5. 5 计算机软件
 6. 6 原材料和加工
 7. 7 通信/电信/网络设备
 8. 8 医疗设备/器械
 9. 9 贸易/进出口
 10. 10 计算机硬件

数据显示:网友反映CNC工程师加班强度最大的行业是互联网/电子商务,其次是食品。

CNC工程师工资满意度统计分析

 • 平均满意度:
 • 51
 • 13% 【非常满意】
 • 28% 【满意】
 • 47% 【一般】
 • 9% 【不满意】
 • 1% 【很不满意】
[{name: '2017', group: 'CNC工程师', value: '45' },{name: '2018', group: 'CNC工程师', value: '0' },{name: '2019', group: 'CNC工程师', value: '0' },{name: '2020', group: 'CNC工程师', value: '0' },{name: '2021', group: 'CNC工程师', value: '0' }]

CNC工程师工资满意度排名前十的城市

CNC工程师工资满意度排名前十的行业

 1. 1 家具/家电/工艺品/玩具
 2. 2 互联网/电子商务
 3. 3 家电
 4. 4 汽车及零配件
 5. 5 通信/电信/网络设备
 6. 6 仪器仪表/工业自动化
 7. 7 原材料和加工
 8. 8 批发/零售
 9. 9 电子技术/半导体/集成电路
 10. 10 机械/设备/重工

数据显示:CNC工程师工资满意度最高的行业是家具/家电/工艺品/玩具,其次是互联网/电子商务。

CNC工程师男女比例统计分析

CNC工程师女性比例排名前十的城市

CNC工程师女性比例排名前十的行业

数据显示:以上数据根据网友真人分享的数据统计而来,可能因为样本多少而出现偏差,仅供参考。

分享给好友:

赞助商广告

网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 网站申明 | 付款方式

Copyright © 2012 job592.Com All rights reserved 592招聘网 版权所有

业务咨询专线:0592-3109968 传真:0592-3109967